REFERENDUM, ÉÉN VAN DE KROONJUWELEN VAN D66


Lucas Vokurka D66-wethouder-financiën

Ik heb het verkiezingsprogramma 2010-2014 van D66 Delft eens nageslagen op referendum. Interessant wat daar over geschreven wordt.

Op bladzijde 33 onder de kop ‘5. Integer en democratisch bestuur’ lezen we: D66 wil dat de referendumverordening ruim is, inclusief Ruimtelijke Ordening onderwerpen. D66 wil het burgerinitiatief breed en actief gecommuniceerd zien onder de Delftse bevolking.

Op bladzijde 39 onder de kop ‘7. In vogelvlucht’ staat: Bestuur: communicatie en transparantie Betere digitale dienstverlening van gemeente, één toegankelijke gemeentelijke website, maximale financiële controle en transparantie, referendum over ruimtelijke ordening, minder externe adviseurs inhuren.

Komende raadsvergadering donderdagavond dient zich er een pracht gelegenheid aan waar heel D66 Delft kan laten zien dat zij hun partijprogramma 100% serieus nemen. Alle D66 raadsleden unaniem achter het initiatiefvoorstel ‘geen nieuw stadskantoor’ om een referendum mogelijk te maken. Dit geeft Lucas Vokurka, aanvoerder van de grootste partij in Delft de gelegenheid om dat ook te blijven en bestuurlijke vernieuwing na te streven. Waarom nu al bang zijn voor het referendum, één van de kroonjuwelen. Afwijzen brengt D66 Delft alleen maar politieke schade en de volgende stap die dan komt is het wachten op een burgerinitiatief. Mocht het zover komen dat de bevolking beslist ‘geen nieuw stadskantoor’ dan kan Vokurka probleemloos breken met het Delftse college en een nieuw formeren.

Aardig is nog om te verwijzen naar wat geboren Delftenaar Alexander Pechtold er over zegt:
Bestuurders moeten er natuurlijk voor zorgen dat burgers op meer manieren dan alleen via de verkiezingen betrokken zijn bij de beslissingen die worden genomen.

Daarom wil D66 dat burgers op buurt, stadsdeel, gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau zelf beslissingen kunnen nemen. D66 is voorstander van het invoeren van een correctief en raadgevend referendum op deze niveaus en het volksinitiatief met een reële drempel.

Ook van het raadplegend referendum is D66 voorstander, dit biedt mensen de mogelijkheid zich uit te spreken over alternatieve voorstellen (meerkeuzereferendum/preferendum).

Overigens is voor dit laatste geen wettelijke basis nodig. Wij vinden dat partijen zich van tevoren moeten committeren aan de uitslag van een referendum.

Donderdagavond volg ik de raadsvergadering via de Webcast. Ik ben benieuwd naar het optreden van Huub Halsema, fractievoorzitter van D66 en behoorlijk eigenwijs, politiek nog steeds een newbie in het Delftse politieke landschap.

Ga naar PolitiekDelft.nl voor dagelijks nieuws uit de Delftse Politiek onder redactie van harrie fruyt van hertog.

Geef een antwoord