ENQUETEWERKGROEP FAALT. WERK MOET OVER!

Ik ben maar een simpele boerenlul maar dat lijken die gasten van het enquetewerkgroepje ook. Van de week ben ik op zoek gegaan naar raadsenquete informatie en vond de Handreiking Recht van onderzoek in de gemeentelijke praktijk
link:
http://www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/files/file/ALB-HANDREIKINGEN/ALB_HR_Rechtvanonderzoek2003.pdf

Hier maakte ik het volgende uit op:
Een raadsenquete is een politiek zwaar middel om bestuurlijk handelen te onderzoeken. Dat heeft niets vandoen met feitenonderzoek. Kennelijk is de regelgeving de werkgroep onbekend gebleven.

Waar het concreet over gaat:
Bas Verkerk moet boven de partijen staan. Nee dus, hij bood zijn VVD partijgenoot Balje alle financiele bijstand en juridsche steun.

Stoelinga moest gesloopt worden en hij moest het zelf maar uitzoeken. Onderzocht moet worden waarom Bas Verkerk Balje die steun gaf. Wel steun aan Balje en niet aan Stoelinga. Het razend snelle interne onderzoekje moet ook opnieuw gebeuren maar wel door een externe onafhankelijke onderzoeker.

Er werd gemeenschapsgeld uitbetaald aan een Delftse ondernemer als waarderingsbijdrage, gewoon subsidie dus zonder dat daar een collegebesluit voor was. Uitzoeken waarom dat toch gebeurde?

Ook het filmpje wilde niemand zien.
link:
http://www.youtube.com/watch?v=pmG6TRd_CQM
Ik zie nog de reactie van de drie de rechters in het laatste hoger beroep toen het filmpje werd vertoond. De uitspraak later loog er niet om, Stoelinga werd in het gelijk gesteld.

Tuurlijk gaat het Stoelinga om geld. Omdat het interne rapport voor waarheid werd aangenomen verloor Stoelinga in eerste instantie alle rechtszaken. Die kosten zal de gemeente (nog beter Bas Verkerk) straks moeten vergoeden en daar is dus de civiele procedure voor niet de enquete.

Eind maart volgt de cassatie uitspraak en de civiele procedure kan binnen twee maanden zijn afgerond. Claim rond € 600.000,00. Daarna is het dan tijd voor een interpellatie debat.
Onbegrijpelijk dat het allemaal zo ver moet komen en niemand zo verstandig is de kwestie netjes zakelijk af te handelen.

De enquetewerkgroep trekt verkeerde conclusies en heeft gefaald.
Mijn advies: Een nieuwe werkgroep moet het werk overdoen.

Geef een antwoord