DE GONDELAFFAIRE SMEULT DOOR


BEKIJK HIER DE VIDEO RAADSENQUETE

Afgelopen donderdag werd het debat over het voorstel raadsenquete prima geleid door voorzitter Paul de Widt van D66. Eerder complimenteerde ik hem al in een persoonlijk gesprek omdat ik hem de beste commissievoorzitter vind.
Het advies van de werkgroep werd gevolgd en het voorstel raadsenquete werd afgewezen. Gevolg: de Gondelaffaire blijft op de agenda komen. Eind maart 2011 volgt de cassatieuitspraak. Daarna start de civiele procedure met als inzet een claim van minstens
€ 600.000,00. Bij toewijzing van enige schadeuitkering aan Stoelinga kan het interpellatiedebat starten over het bestuurlijk handelen van de gemeente Delft.

De verstrekte geheime bijlage procesverbaal ondervraging Speetjens aan de raadsleden werd ‘ontheimd’ na mijn openbare publicatie. Sorry meneer Speetjens, mij kwam ter ore dat je er slecht van slaapt, maar het kon niet anders. Trek dan je bek open en publiceer. Het recherche rapport is een openbaar stuk, maar weten ze veel bij het amateuristisch werkgroepje raadsenquete. Ook het “Gondelfilmpje” vertonen in de Raadszaal zou illegaal zijn.
Als je iets niet weet moet je te rade gaan bij gemeentesecretaris Hans Camps, de hoogste gemeentebaas met ontzettend veel dossierkennis.
Een extern onderzoek komt er dus niet. Het interne onderzoek blijft toch zo iets als het eigen vlees keuren zoals vroeger de Oostbloklanden werd verweten.
Het handhaven van het interne onderzoek kan je ook zien als het indekken van een vriendendienst die werd verleend vanuit de machtspostie door Verkerk en Camps.
De ambtenaren hadden de subsidie fout afgehandeld en Balje trof geen blaam. Dat interne onderzoek extern overdoen zou een hoop rust brengen in deze kwestie.

Meuleman stelt dat voor corruptie een rechterlijke uitspraak nodig is. Bekijk het filmpje en vind je het corrupt? Daar is geen rechterlijk oordeel voor nodig. Transcriptie versus filmpje, wat een verschil. Het gesprek werd geenszins gevoerd vanuit de wethouderskamer, maar vanuit een pizzaria met veel wijn op tafel.

Het CDA biedt Stoelinga haar excuses aan.
Jeroen van Oort: “Ten eerste de opmerking dat de heer Stoelinga in 2005 gelijk had toen hij het onderwerp agendeerde. Er was sprake van onaanvaardbaar gedrag en dat moest aan de kaak worden gesteld.”

PvdA schreeuwer Ernst Damen, de woordvoerder van het werkgroepje, probeerde schitterend aanwezig te zijn met een niets zeggende razendesnelle woordenlawine, die voor de gemiddelde intelligentia niet te volgen valt. Damen werd door voorzitter de Widt voortreffelijk onder controle gehouden. Terzijde mijn voorspelling: de volgende plaatselijk verkiezing wordt PvdA-er Damen afgeserveerd. Damen refereert in de commissievergaderingen te vaak tot vervelends toe aan de Haagse politiek. De landelijke PvdA heeft nog wel een appeltje te schillen met de VVD. Hier verzaakt Damen ook zijn kans om een VVD burgemeester te laten sneuvelen. Maar goed, na de civiele procedure krijgt Damen nog een herkansing.

Geef een antwoord