DE DELFTSE GEDRAGSCODE RAADSLEDEN

De Delftse gedragscode voor raadsleden rammelt. Artikel 5 meningsuitingen is natuurlijk wel van het ergste soort. In elk geval is mij al lang duidelijk dat deze gedragscode niets met eerlijkheid en integriteit te maken heeft. Op democratische wijze hebben we besloten, zal drammer Ernst Damen PvdA zeggen, om een minderheid de ‘Delftse’ regels op te leggen. Ernst Damen gaat er weer eens aan voorbij dat we in een rechtsstaat leven. In een rechtsstaat bepaalt het recht, niet de dictatuur van de Delftse meerderheid.

Regelen integriteit met een gedragscode prima maar voor de rest heeft een raadslid alleen te maken met de wet en niet met de fratsen van Ernst Damen PvdA en Huub Halsema D66. Nog gekker was Aad Meuleman, de afgelopen raadsvergadering zei Meuleman dat hij de uitspraak van de Hoge Raad over de Gondelaffaire ‘dubieus’ vond. De Delftse raad getuigt weer eens haar niveau.

Bijvoorbeeld als artikel 15 lid 1 van de gemeente wet is overtreden, verboden handelingen, dan moet burgemeester Bas Verkerk dat laten onderzoeken. Blijkt dat niet het geval dan is de kwestie klaar, anders schorsing en wel of geen ontslag als raadslid. De wet is echt, de Delftse gedragscode met zijn bijzondere artikelen is een wassen neus, sanctie: je mag het niet meer doen.

Gelukkig zijn Martin Stoelinga Onafhankelijk Delft en Jan Peter de Wit Leefbaar Delft zo verstandig geweest om nooit met deze kwalijke gedragscode in te stemmen. Newbie Jeroen van Oort Fractie Van Oort is zo dom geweest om tijdens een commissievergadering op 8 november 2011 te zeggen dat hij de gedragscode van de gemeenteraad van Delft erkent. Jeroen ervaart nu persoonlijk met wat voor politiek ’tuig’ hij vandoen heeft.
harrie fruyt van hertog – hfvh

Gedragscode Raadsleden Gemeente Delft

Gedragscode Raadsleden Gemeente Rotterdam

Geef een antwoord