De Westlandseweg oversteken met een rollator is degoutant

delft_westlandseweg_papsouwselaan_krakeelpolderweg_kruising_drempels_20161014111638.jpg
Voetgangersoversteekplaats kruising Westlandseweg-Papsouwselaan-Krakeelpolderweg. Zie foto beneden voor de hoogte verschillen tussen stoep, stoepband en rijweg.

Het kruispunt Westlandseweg-Papsouwselaan-Krakeelpolderweg is opnieuw ingericht.
In de Delftse Post van 19 oktober bakt Marc Schouwenaars, projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS) het al te bruin voor wat betreft drempels en stoepranden.
Lees zijn mening:

“Een van onze streefdoelen was verbeteringen aanbrengen die de verkeersveiligheid ten goede komen”, vertelt Marc Schouwenaars. “Zo zullen mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen nergens hinder ondervinden van drempels of stoepranden in hun route over zebra’s en vluchtheuvels. En mensen met een visuele beperking vinden dankzij gidslijnen de bus- en tramhaltes gemakkelijker. Het vrijliggende fietspad rechts op de Krakeelpolderweg richting kruising is een groot winstpunt. De oude situatie met de donkerrode fietsbaan die doorkruist werd door rechts afslaand snelverkeer was niet echt ideaal.

Dit verhaal van de projectleider is strijdig met de werkelijkheid met name de drempels en de stoepranden. Ik ondervind met mijn rollator met een bak vol boodschappen wel degelijk hinder en oponthoud van de drempels en stoepranden. Vooral de oversteek tussen de brandweer en de Aldi. In de oude situatie was de bestrating 100% vlak.

Ik stel voor dat de projectleider Schouwenaars met mijn rollator proefondervindelijk gaat vaststellen of zijn uitspraak klopt.
Ik vraag je om een een afspraak met mij te maken om die test uit te voeren.
Terwijl jij oversteekt met het vol geladen karretje dan maak ik een filmpje.

Ook oversteken binnen de afgestelde tijdsnorm met groen licht lukt mij moeilijk.
Maar dat is simpel te verhelpen door de oversteektijd iets ruimer te stellen.
Een andere oplossing, tegen de regels in gebruik maken van het egale fietspad.
Mijn motto: de stad is voor de voetganger en de fietser. De auto is op bezoek.
Het vrijliggende fietspad rechts op de Krakeelpolderweg richting kruising is een winstpunt behalve dat het nu een tweerichtingenpad geworden is dat eigenlijk te smal is volgens de CROW normen.

Graag zie ik je mail voor een te maken afspraak tegemoet.
weblog@harriefruytvanhertog.nl

gr
harrie

delft_westlandseweg_papsouwselaan_krakeelpolderweg_kruising_drempels_1_20161014111620.jpg
Kruising Westlandseweg-Papsouwselaan-Krakeelpolderweg. Hoogteverschillen duidelijk zichtbaar.

Deze bijdrage is ook geplaatst op:
delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

Geef een antwoord