De Westlandseweg oversteken met een rollator is degoutant II

delft_westlandseweg_papsouwselaan_krakeelpolderweg_kruising_drempels_1_20161014111620.jpg
Kruising Westlandseweg-Papsouwselaan-Krakeelpolderweg.
Hoogteverschillen duidelijk zichtbaar.

From: harrie fruyt van hertog
Sent: Wednesday, October 26, 2016 9:49 AM
To: Delftbouwt ; harrie fruyt van hertog
Subject: Re: Spoorzone Delft Contactformulier/ IOR Westlandseweg
hi irene oudenniel
bedankt voor de aandacht en dat daar waar nodig herstel plaatsvindt
ik wacht de reparatie af en zal mijn bevindingen tzt kenbaar maken
ook bij de in en uitrit brandweer liggen de nieuwe stoeptegels 2 cm te hoog
in de oude situatie vond ik op deze route nergens obstakels
nu is alleen het fietspad vlak, scootmobiels zie je daar nu rijden
gr
harrie fruyt van hertog

From: Delftbouwt
Sent: Tuesday, October 25, 2016 2:57 PM
To: weblog@harriefruytvanhertog.nl
Cc: Delftbouwt
Subject: RE: Spoorzone Delft Contactformulier/ IOR Westlandseweg
Geachte heer Fruyt van Hertog,
Recent ontvingen wij van u onderstaand bericht. In onze beantwoording zullen wij ook uw artikel op de website www.politiekdelft.nl meenemen, waarin u ook op deze kwestie ingaat. In het artikel in de Delftse Post van 19 oktober j.l. staat een passage over de afwezigheid van trottoirbanden in de voetgangersoversteken op de kruising Papsouwselaan-Westlandseweg. Wij betreuren het feit dat deze passage wellicht de verkeerde indruk heeft gewekt en niet aansluit bij hetgeen u in de praktijk heeft geconstateerd. Deze passage had moeten gaan over het feit dat wij een gelijkvloerse voetgangersoversteekplaats hebben toegevoegd aan de zijde Krakeelpolderweg en dat de oversteek aan de zijde Westlandseweg West omlaag is gebracht in vergelijking met de oude situatie. Het artikel suggereert onterecht dat er nergens meer trottoirbanden aanwezig zouden zijn.
Ter plaatse van de voetgangersoversteken zijn de trottoirbanden nog wel aanwezig, maar omlaag gebracht. Hierdoor ontstaat een nagenoeg vlakke oversteek. Omwille van een robuuste afwatering loopt op sommige plaatsen de goottegel nog door langs de trottoirbanden, waardoor er een klein hoogteverschil aanwezig is. Tijdens onze opname op 5 september dit jaar hebben wij op één overgang van asfalt naar voetpad (oversteek Aldi naar Brandweer, aan de Brandweer-zijde) geconstateerd dat de hoogtemaatvoering afwijkt en het hoogteverschil tussen band en goot te groot is. Op dit punt loopt dan ook nog een herstelactie van onze aannemer. Voor dit restpunt hebben wij geoordeeld dat het de ingebruikname niet in de weg hoefde te staan. Op de andere oversteken is de hoogtemaatvoering conform het ontwerp en daarmee acceptabel bevonden.
We zien daarom niet direct aanleiding om nogmaals een schouw uit te voeren ter plaatse. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd bellen op 015 260 2611 of e-mailen naar delftbouwt@delft.nl
Met vriendelijke groet,
Irene van Oudenniel
Team Communicatie & Omgeving
Aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag
Spoorzone Delft
Postbus 3137, 2601 DC Delft
Bezoekadres: Crommelinplein 1
Telefoon: 06-527 394 09
ivoudenniel@delft.nl
www.spoorzonedelft.nl

Van: Delftbouwt
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 12:22
Aan: weblog@harriefruytvanhertog.nl
CC: Delftbouwt
Onderwerp: RE: Spoorzone Delft Contactformulier
Geachte heer Fruyt van Hertog,
Ik heb uw vraag doorgestuurd naar Marc Schouwenaars, hij neemt contact met u op.
Met vriendelijke groet,
Joanneke
Team Voorlichting
Delft Bouwt
Bezoekadres: Crommelinplein 1 te Delft
‘ 015 – 260 26 11
* www.spoorzonedelft.nl delftbouwt@delft.nl
Telefonisch en per email bereikbaar tijdens kantooruren
Openingstijden informatiecentrum Delft Bouwt:
woensdag tot en met vrijdag: 12.00 – 17.00 uur

Van: geenantwoord@spoorzonedelft.nl [mailto:geenantwoord@spoorzonedelft.nl]
Verzonden: zaterdag 22 oktober 2016 3:42
Aan: weblog@harriefruytvanhertog.nl; Spoorzone
Onderwerp: Spoorzone Delft Contactformulier
Spoorzone Delft
Ingevulde gegevens:
Naam
harrie fruyt van hertog
Emailadres
weblog@harriefruytvanhertog.nl
Telefoonnummer
0612345678
Type vraag
Vraag
Wijze van contact
Email
Onderwerp
afspraak maken
Opmerkingen
Ik wil graag een afspraak maken met projectleider Marc Schouwenaars om samen de VOP Westlandseweg bij de kruising te bezoeken voor een test met mijn rollator. zie https://www.harriefruytvanhertog.nl gr
Nieuwsbrief ontvangen?
Dit is een automatisch gegenereerd bericht. U kunt hier niet op reageren.
Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De Gemeente Delft staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Deze bijdrage is ook geplaatst op:
delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

Geef een antwoord