Certificaat gebruik zelfmeetapparatuur trombosedienst

Tijdens mijn hartfalen vorig jaar maart 2015 verbleef ik 12 dagen op de afdeling cardiologie van het RdGG wegens trombose in het hart als gevolg van een onregelmatige hartslag. Ik moet ik voorgoed bloedverdunners ofwel antistollingsmiddelen blijven slikken. Ik begon met fenprocoumon en later zette de cardioloog mij over op acenocoumarol.

Om de hoeveelheid pillen te bepalen moet er bloed geprikt worden, zodat mijn INR waarde vastgesteld kan worden. Aanvankelijk moest er twee maal per week bloed afgenomen worden, later eens om de week en soms een week langer en dat gebeurde op de locatie van de Trombosedienst Delft. Vanaf oktober 2015 mocht ik zelf prikken. Eén druppel bloed op de strip van de coaguchek-meter en dan de uitslag van de INR waarde per internet invullen op je status voor de arts van de trombosedienst.

Sinds februari 2016 ben ik gecertificeerd om mijn INR zelf te meten.
Ik heb weer alle vrijheid om te gaan en staan waar ik wil, geen opgesloten patiëntengevoel meer!
Zie onderstaand het certificaat dat werd uitgereikt.
Wil je meer weten lees de beschrijving en kijk naar het instructie filmpje op
http://www.coaguchek.nl/.

Ik heb me nu opgegeven voor de cursus zelf-doseren.
Wanneer er genoeg kandidaten zijn gaat de cursus van start.
Over 2 weken word ik zeventig en ik ben nog steeds niet te oud om te leren.

Kahler
December 2015 was agressie witte bloedcellen 5% toegenomen tot 35%.
Hierop volgde een extra controle van alle bloedwaarden en urine in januari 2016.
Waarden nu stabiel stabiel gebleven en volgende controle eind april 2016.

Huishouding
Mijn zelf te betalen huishoudelijk hulp opgezegd en weer alles geheel zo veel als mogelijk in eigen handen. Inmiddels heb ik een mooi werkprogramma opgesteld en alle werkzaamheden in stukjes verdeeld over de week. Maar het uitvoeren van dat programma valt me wel zwaar.

We zijn weer bijgepraat.
Voor politiek geinteresseerden:
http://www.politiekdelft.nl.

gr
harrie fruyt van hertog

Certificaat zelfmeetapparatuur trombosedienst