GONDELAFFAIRE IN AFGEROND STADIUM

jan franssen
CdK Jan Franssen, bedenker van het Delftse reddingsplan.

Na het lezen van de columns van Jan Peter de Wit Leefbaar Delft stel ik het volgende vast. Ik beschouw deze columns als formeel verslag van de gehouden vergaderingen. Burgemeester Bas Verkerk is tegen een transparante en openbare afwikkeling en Martin Stoelinga Onafhankelijk Delft gaat daar in mee.

Regent Verkerk kiest liever voor de achterkamer, onzichtbaar en geruisloos, geheel in lijn zoals CdK Jan Franssen het wilde, geen processen meer en negatieve publiciteit! De advocaten Willem van der Werf namens de gemeente Delft en Jens van den Brink namens Stoelinga regelen de claim van 1,2 miljoen euro af, geheel tot genoegdoening van Martin Stoelinga.

Alle raadsleden luisteren en zwijgen daarna, behalve Jan Peter de Wit. Ook Stoelinga zwijgt en hij zal ook na genoegdoening moeten blijven zwijgen, wordt een zware opgave voor hem. De Delftse politiek zet zichzelf buitenspel. Deed Ernst Damen PvdA al eerder, door de raadsenquette in november 2012 te blokkeren. Hij heeft boter op zijn kale hoofd.

Onduidelijk is nog wie de schade gaat betalen. Bas Verkerk persoonlijk of de gemeente? Mocht de betaling met gemeenschapsgeld gebeuren, dan lijkt mij dat daar toch minstens een openbare goedkeuring van de raad voor zal moeten zijn. Dus een raadsvoorstel met een raadsbesluit en dus niet ‘weggemoffeld’ in de goed te keuren jaarbegroting.

harrie fruyt van hertog

GONDELAFFAIRE CLAIM 1,2 MILJOEN

GONDELAFFAIRE Bas Verkerk

Sinds begin januari is er zowat wekelijks een bijeenkomst in de achterkamer met specifiek uitgenodigde fractievoorzitters geweest. VVD-er Jan Fransen CdK, ook boter op het hoofd door Martin Stoelinga de deur te wijzen, gaf Bas Verkerk te kennen dat hij de GONDDELAFFAIRE in 2013 ‘geruisluisloos’ moest oplossen.

De raadsleden kregen inmiddels adviezen van een heuse PvdA professor. Ernst Damen PvdA blokkerde het enquete onderzoek, heeft daar misschien nu wel spijt van, maar daar heeft de professor het niet over. JP de Wit is niet meer welkom in het grote achterkameroverleg. Raadsgriffier Luuk van Luyk is bang dat Jan Peter de Wit er columns over gaat schrijven.

Van Martin Stoelinga hoorde ik afgelopen vrijdag dat hij het helemaal zat was. Ik begreep van hem dat de helft van de claim al was geboden voor overname. Niet doen Martin, gewoon keihard procederen. Mijn advies begin december aan Martin was: vraag voor de Kerst om een financiele toezegging. Zo niet, dan je claim voor de nieuwjaarstoespraak van Bas Verkerk op de rol bij de rechtbank zodat de pers op 2 januari 2013 Bas Verkerk kan bevragen.

Hallo Martin. Na tien jaar politieke ervaring weet je toch hoe het Delftse bestuur te werk gaat. Iedereen juridisch proberen af te maken! Bas wil de raad er in betrekken maar eigenlijk kan dat niet. Het college moet actie ondernemen en een raadsvoorstel doen. Haalt het voorstel geen meerderheid, waar het nu al naar uitziet dan is het over voor Bas. Biezen pakken of wellicht zelf uit eigen zak de claim betalen, niet anderen, niet de gemeenschap laten opdraaien voor je gemaakte fouten en de gevolgschade daarvan.

Af en toe bespreek ik de kwestie publiekelijk met hotemetoot. Men vindt dat er geen sprake van kan zijn dat de claim wordt betaald met Delfts gemeenschapsgeld. Bas Verkerk moet de schade maar zelf betalen, hij is de veroorzaker. Rapport Berenschot maakt dat voldoende duidelijk.

harrie fruyt van hertog