GONDELAFFAIRE – Raadsenquete

Nabeschouwing van de Raadsenquete.

Toen ik hoorde dat Ernst Damen voorzitter werd van het werkgroepje dat de Raadsenquete ging voorbereiden heb ik hem gebeld.
Ik heb hem geadviseerd zich niet te bemoeien met de gondelaffaire wegens gebrek aan feitelijk kennis in deze zaak.
Bovendien is Ernst Damen juridisch een ongeschoolde.
Ik heb alle rechtszaken bijgewoond en op geen enkele rechtszaak heb ik Ernst Damen gezien.
Mijn advies aan hem was: Het onderzoek moet opnieuw door een onafhankelijk en extern persoon die alle betrokkenen onder ede hoort.
Na afloop van dit externe onderzoek is de Gondelaffaire ten einde.
Ernst Damen wist het beter.
Ter rolle van de Hoge Raad heeft de procureur-generaal meegedeeld dat hij op 21 oktober 2011 zal concluderen.