DE GONDELAFFAIRE SMEULT DOOR


BEKIJK HIER DE VIDEO RAADSENQUETE

Afgelopen donderdag werd het debat over het voorstel raadsenquete prima geleid door voorzitter Paul de Widt van D66. Eerder complimenteerde ik hem al in een persoonlijk gesprek omdat ik hem de beste commissievoorzitter vind.
Het advies van de werkgroep werd gevolgd en het voorstel raadsenquete werd afgewezen. Gevolg: de Gondelaffaire blijft op de agenda komen. Eind maart 2011 volgt de cassatieuitspraak. Daarna start de civiele procedure met als inzet een claim van minstens
€ 600.000,00. Bij toewijzing van enige schadeuitkering aan Stoelinga kan het interpellatiedebat starten over het bestuurlijk handelen van de gemeente Delft.

De verstrekte geheime bijlage procesverbaal ondervraging Speetjens aan de raadsleden werd ‘ontheimd’ na mijn openbare publicatie. Sorry meneer Speetjens, mij kwam ter ore dat je er slecht van slaapt, maar het kon niet anders. Trek dan je bek open en publiceer. Het recherche rapport is een openbaar stuk, maar weten ze veel bij het amateuristisch werkgroepje raadsenquete. Ook het “Gondelfilmpje” vertonen in de Raadszaal zou illegaal zijn.
Als je iets niet weet moet je te rade gaan bij gemeentesecretaris Hans Camps, de hoogste gemeentebaas met ontzettend veel dossierkennis.
Een extern onderzoek komt er dus niet. Het interne onderzoek blijft toch zo iets als het eigen vlees keuren zoals vroeger de Oostbloklanden werd verweten.
Het handhaven van het interne onderzoek kan je ook zien als het indekken van een vriendendienst die werd verleend vanuit de machtspostie door Verkerk en Camps.
De ambtenaren hadden de subsidie fout afgehandeld en Balje trof geen blaam. Dat interne onderzoek extern overdoen zou een hoop rust brengen in deze kwestie.

Meuleman stelt dat voor corruptie een rechterlijke uitspraak nodig is. Bekijk het filmpje en vind je het corrupt? Daar is geen rechterlijk oordeel voor nodig. Transcriptie versus filmpje, wat een verschil. Het gesprek werd geenszins gevoerd vanuit de wethouderskamer, maar vanuit een pizzaria met veel wijn op tafel.

Het CDA biedt Stoelinga haar excuses aan.
Jeroen van Oort: “Ten eerste de opmerking dat de heer Stoelinga in 2005 gelijk had toen hij het onderwerp agendeerde. Er was sprake van onaanvaardbaar gedrag en dat moest aan de kaak worden gesteld.”

PvdA schreeuwer Ernst Damen, de woordvoerder van het werkgroepje, probeerde schitterend aanwezig te zijn met een niets zeggende razendesnelle woordenlawine, die voor de gemiddelde intelligentia niet te volgen valt. Damen werd door voorzitter de Widt voortreffelijk onder controle gehouden. Terzijde mijn voorspelling: de volgende plaatselijk verkiezing wordt PvdA-er Damen afgeserveerd. Damen refereert in de commissievergaderingen te vaak tot vervelends toe aan de Haagse politiek. De landelijke PvdA heeft nog wel een appeltje te schillen met de VVD. Hier verzaakt Damen ook zijn kans om een VVD burgemeester te laten sneuvelen. Maar goed, na de civiele procedure krijgt Damen nog een herkansing.

ENQUETEWERKGROEP FAALT. WERK MOET OVER!

Ik ben maar een simpele boerenlul maar dat lijken die gasten van het enquetewerkgroepje ook. Van de week ben ik op zoek gegaan naar raadsenquete informatie en vond de Handreiking Recht van onderzoek in de gemeentelijke praktijk
link:
http://www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/files/file/ALB-HANDREIKINGEN/ALB_HR_Rechtvanonderzoek2003.pdf

Hier maakte ik het volgende uit op:
Een raadsenquete is een politiek zwaar middel om bestuurlijk handelen te onderzoeken. Dat heeft niets vandoen met feitenonderzoek. Kennelijk is de regelgeving de werkgroep onbekend gebleven.

Waar het concreet over gaat:
Bas Verkerk moet boven de partijen staan. Nee dus, hij bood zijn VVD partijgenoot Balje alle financiele bijstand en juridsche steun.

Stoelinga moest gesloopt worden en hij moest het zelf maar uitzoeken. Onderzocht moet worden waarom Bas Verkerk Balje die steun gaf. Wel steun aan Balje en niet aan Stoelinga. Het razend snelle interne onderzoekje moet ook opnieuw gebeuren maar wel door een externe onafhankelijke onderzoeker.

Er werd gemeenschapsgeld uitbetaald aan een Delftse ondernemer als waarderingsbijdrage, gewoon subsidie dus zonder dat daar een collegebesluit voor was. Uitzoeken waarom dat toch gebeurde?

Ook het filmpje wilde niemand zien.
link:
http://www.youtube.com/watch?v=pmG6TRd_CQM
Ik zie nog de reactie van de drie de rechters in het laatste hoger beroep toen het filmpje werd vertoond. De uitspraak later loog er niet om, Stoelinga werd in het gelijk gesteld.

Tuurlijk gaat het Stoelinga om geld. Omdat het interne rapport voor waarheid werd aangenomen verloor Stoelinga in eerste instantie alle rechtszaken. Die kosten zal de gemeente (nog beter Bas Verkerk) straks moeten vergoeden en daar is dus de civiele procedure voor niet de enquete.

Eind maart volgt de cassatie uitspraak en de civiele procedure kan binnen twee maanden zijn afgerond. Claim rond € 600.000,00. Daarna is het dan tijd voor een interpellatie debat.
Onbegrijpelijk dat het allemaal zo ver moet komen en niemand zo verstandig is de kwestie netjes zakelijk af te handelen.

De enquetewerkgroep trekt verkeerde conclusies en heeft gefaald.
Mijn advies: Een nieuwe werkgroep moet het werk overdoen.

STADSPARTIJEN GEBREK AAN STRATEGIE

De Delftse stadspartijen hebben nooit een gezamenlijke strategie ontwikkeld.
Zo maar wat herinneringen naar aanleiding van de speech 25 jaar Stadsbelangen door Aad Meuleman

In 1989 kwam ik in Delft wonen.
Eind jaren negentig bezocht ik soms commissievergaderingen.
In die tijd schreef ik ingezonden brieven onder de naam hfvh de bruijn.

Tijdens bezoek aan een commissievergadering benaderde Wil Wijnmalen mij of ik eens wilde komen praten met Stadsbelangen.
Ik had daar geen belangstelling voor, de stijl was mij veels te degelijk en op het burgelijke af.
Alleen de stijl van Aad Bonthuis bewonderde ik.
Rauw en dauw, heerlijk.
Recht voor z’n raap met volledige dossierkennis precies zeggen wat je nou vindt.
“We waren het niet eens met een aantal zaken. Dat gooiden we in de openbaarheid”, herinnert Bonthuis zich.

Aad Meuleman mist die stijl en de partij is inmiddels terug naar af, nog maar 2 zeteltjes.
Weet je wat, we maken Aad Meuleman presidium voorzitter, hij kikt op status en aanzien. Bovendien hebben we zeker geen last van een ‘grote stadspartij’, stel je voor dat ze toch gaan samenwerken.
(2010 Onafhankelijk Delft + Stadsbelangen + Leefbaar Delft = 6 zetels)

Eind 2001 in de aanloop naar de verkiezingen deed Leefbaar Delft pogingen om samen te gaan met Stadsbelangen.
De fusie mogelijkheden werden besproken bij Stoelinga thuis met Smithuizen, de Wit en Fruyt van Hertog.
Aad Bonthuis vond alles best als de naam maar Stadsbelangen blijft.
De verdeeldheid van de stadspartijen daar was de coalitie jarenlang blij mee.
Nu is Stadsbelangen ingepakt door Aad Meuleman presidium voorzitter te maken.
Een ‘politiek smerig’ baantje met veel politieke ellende.
Aad Bonthuis ziet dat anders:
Inmiddels wordt Stadsbelangen wel degelijk serieus genomen, menen de twee. “Anders krijg je niet het voorzittersschap van het Presidium”.

Helaas kreeg ik geen uitnodiging voor de receptie, kan gebeuren.
Ik had mijn ‘oude vrienden’ wel weer eens willen zien.

FOTO

Foto in kop geplaatst.
Geen enkel probleem.
Lettertype wijzigen ingewikkelder.
Morgen nieuwe dag.
gr
harrie

Nieuwe weblog 201012050828

hi lezers,
ik heb zojuist mijn blog geopend bij wordpress.
eerst eens uitzoeken hoe alles werkt.
daarna volgt meer
gr
harrie

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!