Nieuwe parkeergarage RdGG

reinier-de-graafweg-parkeergarage-rdgg-20170414124755
Sinds vrijdag 14 april 2017 parkeer je je auto in de
nieuwe garage van het Reinier de Graaf Gasthuis.
Zolang het kan ga ik met de fiets naar het ziekenhuis.
Altijd maak ik foto’s van de parkeerplek voor fietsen.
Deze plek is vaak overvol omdat deze te krap bemeten is.
Weinig plaats voor scooters valt me op, die staan op de stoep.
Vrijdagmiddag Goede Vrijdag ruimte zat, maar de helft fietsen stonden er geparkeerd.
Bij toeval staat er een stukje garage op de foto.
Van de opening wist ik toen niets.
Ik ben benieuwd of het fietsparkeren nog wat ruimer gaat worden?
Ik stuur dit bericht door aan Robbert Jan van der Ent Braat, manager Facilitair Bedrijf.
reinier-de-graafweg-fietsen-rdgg-20160420144015mailto: weblog@harriefruytvanhertog.nl
website: http://www.politiekdelft.nl/
twitter: https://twitter.com/PolitiekDelftnl

Herhaal consulten

rdgg-fietsparkeren
Delft. Fietsparkeren bij het Reinier de Graaf Gasthuis.

Voor controle bezoeken ga ik altijd met de fiets naar het Reinier de Graaf Gasthuis.
Het fietsparkeervak is vaak overvol als ik mijn fiets wil parkeren. Voor de scooters is te weinig plek. Er is ruimte genoeg om daar iets aan te verbeteren. Ik zal de beheerder eens vragen of er al plannen voor zijn.

Afgelopen 19 oktober bij de cardioloog voor hart controle. Ik had geen klachten en de echo was goed. Een nieuwe afspraak gemaakt voor eind april 2017.

Op 30 november voor een herhaal-consult bij de hematoloog geweest.
De uitslag van het bloedonderzoek wees uit dat het M-proteine stabiel is gebleven.
Ik moet eens uitzoeken wat die laboratorium onderzoeken betekenen.
Bij de witte bloedcellen is alles zichtbaar onder de microscoop vertelde de hematoloog.
Ik moet doorgaan met de ‘morfine’ pleisters voor het onderdrukken van mijn rugpijn.
Nieuwe afspraak voor begin maart 2017.

In de nieuwsbrief van Hematon las ik over de weblog van Herman Kattemölle, die liedjes schrijft over multipel myeloom.
weblog Herman Kattemölle

Aangevraagde onderzoeken laboratorium (bloed prikken)

aanvraagformulier-laboratorium-rdgg

Le Comteprijs 2016 Buitenwatersloot 107

Aanmelding voor de Le Comte prijs 2016
Locatie: Buitenwatersloot 107
Familie: Brouwer
Bijlage: 7 foto’s

hi delfia batavorum,
Hierbij stuur ik een aanmelding voor de Le Comteprijs 2016.
Het opknappen van woningen aan de Antonie Heinsiusstraat heeft aanstekelijke gewerkt op de directe woonomgeving.
De familie Brouwer van de Buitenwatersloot 107 ging aan de slag en werkte een zomer lang het achterstallige onderhoud weg.
Brouwer voorzag de woning onder andere van dubbelglas.
Let ook op de vernieuwde hemelwaterafvoer in zink.
Inmiddels is zijn naaste buurman ook een renovatie gestart om van zijn laagrentende spaarcenten af te komen.
Graag ontvangsbevestiging.
gr
harrie fruyt van hertog

Foto’s Buitenwatersloot 107

delft-
delft-
delft-
delft-
delft-
delft-
delft-

Deze bijdrage heb ik ook geplaatst op:

delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

Schaatsbaan in Delft

delft_beestenmarkt_000_schaatsbaan_gesloten_wand_20141209154555.jpg
Delft. De schaatsbaan op de Beestenmarkt in 2014 met gesloten wand.

Een schaatsbaan op de Markt moet komen vanuit particulier initiatief.
De initiatiefnemer regelt zelf de organisatie en de financiering zonder subsidie.
De gemeente verstrekt na aanvraag een verguning met randvoorwaarden.
De aan de vergunning verbonden kosten worden volledig doorbelast.
De exploitant betaalt een tijdelijke grondhuur tegen marktconforme prijs.
Randvoorwaarden kunnen zijn:
– Alleen dus een schaatsbaan en geen houten hokken op de Markt.
– Consumpties, enz. verkrijgbaar bij de horeca op de Markt of elders.
In de huidige tijd van bezuiniging kan de gemeente geen risicodrager zijn.
Dus de politiek is pas aan de beurt als een vergunning geweigerd wordt.

Deze bijdrage heb ik ook geplaatst op:
delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

Sint Sebastiaansbrug

delft_st_sebastiaansbrug_2014_gemeente_delft.jpg
Delft. De nieuw te bouwen Sint Sebastiaansbrug wordt een identieke basculebrug, alleen wat breder met een trambaan. Ook het zware vrachtverkeer wordt na vele jaren weer toegestaan. Een echte ‘stadsbrug’ op maaiveld hoogte is ruimtelijk gezien een gemiste kans.
Aan Stadsbouwmeester Wytze Patijn naar aanleiding van zijn verslag Stadsbouwmeesterschap 2015 en 2016:
Nergens is een openbaar stuk te vinden of te lezen waarin de Sbm zijn mening ventileert.
Nergens heeft de Sbm de Delftse ‘bestuurders’ openbaar voorgelicht of bijgestaan.
Conclusie: de Sbm kost geld en het publiek ziet nergens zichtbare resultaten.
Een foto-sessie zou het minste geweest kunnen zijn.

Deze bijdrage heb ik ook geplaatst op:
delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

De Westlandseweg oversteken met een rollator is degoutant II

delft_westlandseweg_papsouwselaan_krakeelpolderweg_kruising_drempels_1_20161014111620.jpg
Kruising Westlandseweg-Papsouwselaan-Krakeelpolderweg.
Hoogteverschillen duidelijk zichtbaar.

From: harrie fruyt van hertog
Sent: Wednesday, October 26, 2016 9:49 AM
To: Delftbouwt ; harrie fruyt van hertog
Subject: Re: Spoorzone Delft Contactformulier/ IOR Westlandseweg
hi irene oudenniel
bedankt voor de aandacht en dat daar waar nodig herstel plaatsvindt
ik wacht de reparatie af en zal mijn bevindingen tzt kenbaar maken
ook bij de in en uitrit brandweer liggen de nieuwe stoeptegels 2 cm te hoog
in de oude situatie vond ik op deze route nergens obstakels
nu is alleen het fietspad vlak, scootmobiels zie je daar nu rijden
gr
harrie fruyt van hertog

From: Delftbouwt
Sent: Tuesday, October 25, 2016 2:57 PM
To: weblog@harriefruytvanhertog.nl
Cc: Delftbouwt
Subject: RE: Spoorzone Delft Contactformulier/ IOR Westlandseweg
Geachte heer Fruyt van Hertog,
Recent ontvingen wij van u onderstaand bericht. In onze beantwoording zullen wij ook uw artikel op de website www.politiekdelft.nl meenemen, waarin u ook op deze kwestie ingaat. In het artikel in de Delftse Post van 19 oktober j.l. staat een passage over de afwezigheid van trottoirbanden in de voetgangersoversteken op de kruising Papsouwselaan-Westlandseweg. Wij betreuren het feit dat deze passage wellicht de verkeerde indruk heeft gewekt en niet aansluit bij hetgeen u in de praktijk heeft geconstateerd. Deze passage had moeten gaan over het feit dat wij een gelijkvloerse voetgangersoversteekplaats hebben toegevoegd aan de zijde Krakeelpolderweg en dat de oversteek aan de zijde Westlandseweg West omlaag is gebracht in vergelijking met de oude situatie. Het artikel suggereert onterecht dat er nergens meer trottoirbanden aanwezig zouden zijn.
Ter plaatse van de voetgangersoversteken zijn de trottoirbanden nog wel aanwezig, maar omlaag gebracht. Hierdoor ontstaat een nagenoeg vlakke oversteek. Omwille van een robuuste afwatering loopt op sommige plaatsen de goottegel nog door langs de trottoirbanden, waardoor er een klein hoogteverschil aanwezig is. Tijdens onze opname op 5 september dit jaar hebben wij op één overgang van asfalt naar voetpad (oversteek Aldi naar Brandweer, aan de Brandweer-zijde) geconstateerd dat de hoogtemaatvoering afwijkt en het hoogteverschil tussen band en goot te groot is. Op dit punt loopt dan ook nog een herstelactie van onze aannemer. Voor dit restpunt hebben wij geoordeeld dat het de ingebruikname niet in de weg hoefde te staan. Op de andere oversteken is de hoogtemaatvoering conform het ontwerp en daarmee acceptabel bevonden.
We zien daarom niet direct aanleiding om nogmaals een schouw uit te voeren ter plaatse. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd bellen op 015 260 2611 of e-mailen naar delftbouwt@delft.nl
Met vriendelijke groet,
Irene van Oudenniel
Team Communicatie & Omgeving
Aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag
Spoorzone Delft
Postbus 3137, 2601 DC Delft
Bezoekadres: Crommelinplein 1
Telefoon: 06-527 394 09
ivoudenniel@delft.nl
www.spoorzonedelft.nl

Van: Delftbouwt
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 12:22
Aan: weblog@harriefruytvanhertog.nl
CC: Delftbouwt
Onderwerp: RE: Spoorzone Delft Contactformulier
Geachte heer Fruyt van Hertog,
Ik heb uw vraag doorgestuurd naar Marc Schouwenaars, hij neemt contact met u op.
Met vriendelijke groet,
Joanneke
Team Voorlichting
Delft Bouwt
Bezoekadres: Crommelinplein 1 te Delft
‘ 015 – 260 26 11
* www.spoorzonedelft.nl delftbouwt@delft.nl
Telefonisch en per email bereikbaar tijdens kantooruren
Openingstijden informatiecentrum Delft Bouwt:
woensdag tot en met vrijdag: 12.00 – 17.00 uur

Van: geenantwoord@spoorzonedelft.nl [mailto:geenantwoord@spoorzonedelft.nl]
Verzonden: zaterdag 22 oktober 2016 3:42
Aan: weblog@harriefruytvanhertog.nl; Spoorzone
Onderwerp: Spoorzone Delft Contactformulier
Spoorzone Delft
Ingevulde gegevens:
Naam
harrie fruyt van hertog
Emailadres
weblog@harriefruytvanhertog.nl
Telefoonnummer
0612345678
Type vraag
Vraag
Wijze van contact
Email
Onderwerp
afspraak maken
Opmerkingen
Ik wil graag een afspraak maken met projectleider Marc Schouwenaars om samen de VOP Westlandseweg bij de kruising te bezoeken voor een test met mijn rollator. zie http://www.harriefruytvanhertog.nl gr
Nieuwsbrief ontvangen?
Dit is een automatisch gegenereerd bericht. U kunt hier niet op reageren.
Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De Gemeente Delft staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Deze bijdrage is ook geplaatst op:
delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

Supermarkt PLUS Bomenwijk elektronisch prijskaartje

delft_elzenlaan_001_plus_bomenwijk_elektronische_digitale_prijsaanduiding_agf_20161025152210.jpg
Delft. Supermarkt PLUS Bomenwijk aan de Elzenlaan.

Na het ophalen van mijn medicijnen eens in de twee maanden bij mijn apotheek in de Bomenwijk doe ik boodschappen bij de PLUS aldaar. Ik zag dat op de AGF afdeling, aardappelen, groenten en fruit de prijs van de artikelen elektronisch wordt aangeduid. Plus Bomenwijk is de eerste supermarkt in Delft die de prijzen vanuit het hoofdkantoor op digitale schermen registreerd hoorde ik van de winkelchef.

Ik vroeg naar het parkeerprobleem. Dat speelt nog steeds werd mij verteld. Binnenkort is er een bespreking met wethouder Lennart Harpe VVD, die het ook graag wil oplossen. Juist deze ochtend waren folders onder de ruitenwissers gedaan van bekende langparkeerders.

delft_elzenlaan_verzoek_aan_langparkeerders_20161025155622.jpg

Deze bijdrage is ook geplaatst op:
delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

De Westlandseweg oversteken met een rollator is degoutant

delft_westlandseweg_papsouwselaan_krakeelpolderweg_kruising_drempels_20161014111638.jpg
Voetgangersoversteekplaats kruising Westlandseweg-Papsouwselaan-Krakeelpolderweg. Zie foto beneden voor de hoogte verschillen tussen stoep, stoepband en rijweg.

Het kruispunt Westlandseweg-Papsouwselaan-Krakeelpolderweg is opnieuw ingericht.
In de Delftse Post van 19 oktober bakt Marc Schouwenaars, projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS) het al te bruin voor wat betreft drempels en stoepranden.
Lees zijn mening:

“Een van onze streefdoelen was verbeteringen aanbrengen die de verkeersveiligheid ten goede komen”, vertelt Marc Schouwenaars. “Zo zullen mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen nergens hinder ondervinden van drempels of stoepranden in hun route over zebra’s en vluchtheuvels. En mensen met een visuele beperking vinden dankzij gidslijnen de bus- en tramhaltes gemakkelijker. Het vrijliggende fietspad rechts op de Krakeelpolderweg richting kruising is een groot winstpunt. De oude situatie met de donkerrode fietsbaan die doorkruist werd door rechts afslaand snelverkeer was niet echt ideaal.

Dit verhaal van de projectleider is strijdig met de werkelijkheid met name de drempels en de stoepranden. Ik ondervind met mijn rollator met een bak vol boodschappen wel degelijk hinder en oponthoud van de drempels en stoepranden. Vooral de oversteek tussen de brandweer en de Aldi. In de oude situatie was de bestrating 100% vlak.

Ik stel voor dat de projectleider Schouwenaars met mijn rollator proefondervindelijk gaat vaststellen of zijn uitspraak klopt.
Ik vraag je om een een afspraak met mij te maken om die test uit te voeren.
Terwijl jij oversteekt met het vol geladen karretje dan maak ik een filmpje.

Ook oversteken binnen de afgestelde tijdsnorm met groen licht lukt mij moeilijk.
Maar dat is simpel te verhelpen door de oversteektijd iets ruimer te stellen.
Een andere oplossing, tegen de regels in gebruik maken van het egale fietspad.
Mijn motto: de stad is voor de voetganger en de fietser. De auto is op bezoek.
Het vrijliggende fietspad rechts op de Krakeelpolderweg richting kruising is een winstpunt behalve dat het nu een tweerichtingenpad geworden is dat eigenlijk te smal is volgens de CROW normen.

Graag zie ik je mail voor een te maken afspraak tegemoet.
weblog@harriefruytvanhertog.nl

gr
harrie

delft_westlandseweg_papsouwselaan_krakeelpolderweg_kruising_drempels_1_20161014111620.jpg
Kruising Westlandseweg-Papsouwselaan-Krakeelpolderweg. Hoogteverschillen duidelijk zichtbaar.

Deze bijdrage is ook geplaatst op:
delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

Vragenlijst gemeente Delft over de Omgevingswet

Vandaag kreeg ik per email de onderstaande vragenlijst toegezonden.
Ik heb de lijst naar behoren ingevuld.
Gaat de gemeente nou echt luisteren naar de wensen van de bewoners?
Afwachten maar.

21-10-2016
Best Panellid,

Deze vragenlijst gaat over de Omgevingswet: hoe wilt u betrokken worden bij ontwikkelingen in uw buurt of stad?

Delftse Participatie Aanpak
De gemeente gaat verkennen hoe Delftenaren betrokken zouden willen worden bij ontwikkelingen in de stad. Voor die verkenning gaat de gemeente ook in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers; met u dus. Uw antwoord helpt ons dat duidelijk te krijgen. Mogelijk kunnen we niet direct aan alle wensen van u en andere Delftenaren voldoen. Uw antwoorden helpen ons wel om u de komende jaren goed te betrekken bij ontwikkelingen in de buurt en de stad. Onder meer met uw antwoorden maken we met de stad een Delftse Participatie Aanpak. Een uitvoerbare aanpak, die past bij onze stad en de gemeente.

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van de gemeente:
http://www.delft.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Bouwen/Omgevingswet

We zouden u willen verzoeken de gehele vragenlijst in te vullen.
Klik op de knop “verder” om te beginnen met de vragenlijst.

Actief meedenken
De Omgevingswet raakt ons allemaal. Zo krijgt de gemeente met de Omgevingswet meer bestuurlijke ruimte om eigen keuzes te maken. En tegelijkertijd maakt de wet het de gemeente mogelijk om meer los te laten en meer ruimte te geven aan ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en partners. Denk aan het inrichten van speeltuinen en parken. Of aan de bouw van nieuwe woonbuurten. Delftenaren krijgen meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in hun leefomgeving, zowel in hun buurt als in de stad.

Heeft u voor deze DIP-meting van de Omgevingswet gehoord?
X ja, en ik weet ook wat het inhoudt
ja, maar ik wist voor dit onderzoek niet precies wat het inhoudt
nee, hier heb ik nog niet eerder van gehoord

De gemeente Delft wil graag meer ruimte geven aan bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om zelf initiatieven te nemen voor verbeteringen in hun leefomgeving.
Wat vindt u van dit idee?
X zeer goed
goed
goed noch slecht
slecht
zeer slecht
weet niet/geen mening

Verder

Kunt u aangeven in welke mate u het eens dan wel oneens bent met onderstaande stellingen?
zeer eens eens eens noch oneens oneens zeer oneens weet niet/geen mening
De gemeente Delft houdt voldoende rekening met de wensen van Delftenaren
Ik wil betrokken worden bij ontwikkelingen in mijn wijk/buurt
Ik wil betrokken worden bij ontwikkelingen in de stad
Ik vind dat alle Delftenaren over belangrijke ontwikkelingen in de wijk/buurt moeten kunnen meepraten
Ik vind dat alle Delftenaren over belangrijke ontwikkelingen in de stad moeten kunnen meepraten
Ik vind dat de gemeente pas een beslissing mag nemen over belangrijke ontwikkelingen als Delftenaren hebben kunnen meedenken
De gemeente biedt op dit moment voldoende mogelijkheden om mee te praten over ontwikkelingen

Terug Verder

Er zijn in Delft verschillende bewoners- en belangengroepen (WMO-raad, Sportraad, buurtverenigingen, etc.).
Heeft u over het algemeen het idee dat zij u richting de gemeente goed vertegenwoordigen?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken
ja
X nee, maar zij zouden dat wel kunnen
nee, en daar heb ik ook geen behoefte aan
weet ik niet, ik ken geen bewoners- en belangengroepen
weet ik niet, ik heb hier geen ervaring mee

Terug Verder

Op welke manier zou u door de gemeente betrokken willen worden bij plannen voor de stad of uw buurt?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken
X ik wil over de plannen geïnformeerd worden
ik wil bij de plannen kunnen adviseren
X ik wil nieuwe plannen mee-bedenken
ik wil gevraagd worden om met eigen plannen te komen
X ik wil zelf (met anderen) plannen maken en aanbieden
ik wil aan de uitvoering van plannen meewerken
weet niet
anders, namelijk:
ingekomen ideeën publiceren

Zou u door de gemeente geholpen willen worden bij het meedenken over een bepaalde ontwikkeling in uw buurt of stad?
ja
X nee
weet niet

Terug Verder

Bij welke onderwerpen zou u graag meer ruimte krijgen om samen met andere Delftenaren mee te denken over verbeteringen?
Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van horeca/ ontspanning en vrijetijd, parkeervoorzieningen, woningbouw of inrichting of beheer van de openbare ruimte.
Noem er maximaal 3

Onderwerp 1:
X alles met ruimtelijke ordening
Onderwerp 2:
Onderwerp 3:

Zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de gemeente hier verantwoordelijk voor is en waarover bewoners volgens u zeker niet zouden moeten mee praten?
Noem er maximaal 3

Onderwerp 1:
X over alles moet inspraak mogelijk zijn
Onderwerp 2:
Onderwerp 3:

Terug Verder

Hoe wilt u door de gemeente geïnformeerd worden over de mogelijkheden om mee te denken over ontwikkelingen in uw omgeving?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken
via gemeentepagina’s in de huis-aan-huiskrant Delftse Post
X via de website van de gemeente delft.nl
X via sociale media van de gemeente (Facebook, Twitter, etc.)
via een persoonlijke uitnodiging voor een bijeenkomst
via de lokale radio en/of televisie
X via een app
X via een Whatsapp (-groep)
X via een digitale nieuwsbrief
weet niet
anders, namelijk:

Terug Verder

Op welke manier zou u zelf kenbaar willen maken dat u wilt samenwerken of zou u zelf een idee ter verbetering van de buurt of stad kenbaar willen maken?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken
in het stadskantoor
bij één ambtenaar van de gemeente als contactpersoon
via bewonersbijeenkomsten
via een bewoners- of belangenvereniging
X via een e-mail naar een gemeentelijke ideeënbus
via enquêtes
X via het indienen van een formele zienswijze of bezwaar bij de gemeente
X op de bestaande social media kanalen van de gemeente (Facebook, Twitter)
X op een speciaal social media kanaal voor initiatieven
X via een bericht op de website delft.nl
X op een speciale website voor ideeën en initiatieven
X via een Whatsapp bericht (Whatsapp-groep)
weet niet
anders, namelijk:

Terug Verder

Er zijn veel verschillende instrumenten om bewoners mee te laten praten over een onderwerp.
Welke manier spreekt u aan?
U kunt maximaal 5 antwoorden kiezen

X Digitaal debat: via de website van de gemeente kunt u reageren op vragen of stellingen over het onderwerp en ook op reacties van anderen
Digitaal panel (zoals DIP): een vaste groep inwoners die zich hiervoor heeft opgegeven, wordt voor elk onderwerp uitgenodigd een digitale enquête in te vullen
X Een interactieve website: via deze website kunt u online meepraten over initiatieven en ontwikkelingen en ook reageren op ideeën van andere bewoners
Een Whatsapp (-groep)
X De bestaande social media kanalen van de gemeente: Facebook, Twitter
Bewoners- of belangenverenigingen: zoals WMO-raad, Sportraad, buurtverenigingen, etc.
Expertmeeting: een kleine groep deskundigen verkent het probleem en bedenkt oplossingsrichtingen
X Op een speciaal social media kanaal over een ontwikkeling of initiatief waar u kunt reageren op vragen of stellingen over het onderwerp en ook op ideeën van anderen
Stadsgesprek: tijdens een bijeenkomst kunnen deelnemers informatie krijgen en hun mening geven over het onderwerp
Bewonersbijeenkomsten
Keukentafelgesprekken
weet niet
anders, namelijk:
X alle instrumenten die transparant zijn

Terug Verder

Bent u bereid tijd en geld te investeren in ideeën van u of andere Delftenaren voor verbetering van uw buurt of stad? Bijvoorbeeld door in uw vrije tijd te overleggen met buurtbewoners of met elkaar geld te investeren in bijvoorbeeld het zelf beheren van specifieke delen van de openbare ruimte?
X ja, ik wil mij in mijn vrije tijd inzetten
ja, ik wil geld investeren in een initiatief waar ik zelf achter sta
ja, ik wil tijd én geld investeren in een goed idee
nee, ik wil geen tijd en geld investeren in goede ideeën
weet niet

Kunt u uw antwoord toelichten?

X alleen in die zaken investeren die persoonlijk rendement opleveren en geen schade opleveren voor de gemeenschap

Terug

Stel: er speelt in uw buurt een ontwikkeling en de mensen die aan die ontwikkeling samenwerken worden het niet met elkaar eens over een goede oplossing.
Wanneer mag de gemeente dan de oplossing kiezen? Wanneer is volgens u de gemeente aan zet?
als iedereen in de buurt erover heeft kunnen meedenken
als alle direct belanghebbenden mee hebben kunnen denken
X als er een meerderheid is die voor of tegen een ontwikkeling is
als het algemeen belang in het geding is
weet niet
anders, namelijk:

Heeft u nog andere ideeën, wensen of opmerkingen over de wijze waarop u als Delftenaar betrokken wilt worden bij ontwikkelingen in uw buurt of stad?
nee
X ja, namelijk:
gemeente delft leert het nooit. voorbeelden te over de laatste jaren waar de gemeente niet luistert naar de meerderheid. raad stelt weinig voor met de ja-knikkers. dualisme faalt compleet in delft.

Terug

Heeft u nog opmerkingen over de onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de vragenlijst?
nee
ja, over de Omgevingswet:
X ja, een opmerking in het algemeen:
publicatie van antwoorden op de open vragen op de gemeentelijke website

Terug Verder

Wij zijn benaderd door Bereikbaar Haaglanden.
De volgende tekst is afkomstig van Bereikbaar Haaglanden:

“Bereikbaar Haaglanden is een netwerk voor werkgevers, ondernemersverenigingen en logistieke organisaties. Het doel is een bereikbare regio door het stimuleren van slim reizen en werken en het efficiënt gebruiken van wegen en het OV- en fietsnetwerk. Om het effect van alle activiteiten in kaart te brengen, houdt Bereikbaar Haaglanden in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag één keer per jaar een effectmeting onder werknemers & inwoners van de regio Haaglanden & Rijnland. Hierbij hebben we uw hulp nodig.

Wanneer u aan dit onderzoek wilt meedoen, krijgt u binnenkort een link toegestuurd met daarin een vragenlijst over het reisgedrag van inwoners en werknemers in de regio Haaglanden & Rijnland. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en is volledig vrijwillig en anoniem (een onafhankelijk onderzoeksbureau verwerkt de antwoorden).Uw deelname is heel belangrijk om de regio Haaglanden/Rijnland bereikbaar te houden in de komende jaren!

Door de vragenlijst in te vullen maakt u kans op een beloning. Onder de deelnemers van de vragenlijst worden 100 Virtual Reality-brillen verloot. Als u aangeeft dat we u de komende periode nogmaals mogen benaderen met vragen over uw woon-werkreizen, maakt u kans op een nog mooiere beloning: een fitbit of een mobiele powerbank.

Heeft u vragen over de meting of dit bericht? Neem dan contact op met Bereikbaar Haaglanden: mobiliteitsmakelaar@vno-ncwwest.nl
Bij voorbaat dank.”

Wilt u meewerken aan dit onderzoek?
Indien u mee wilt werken, zullen wij uw mailadres doorgeven aan Bereikbaar Haaglanden om u te benaderen voor het onderzoek.
X ja, ik wil meedoen met dit onderzoek, u mag hiervoor mijn mailadres doorgeven aan Bereikbaar Haaglanden
nee, ik wil hier niet aan meedoen

Terug Verstuur

De vragenlijst is verstuurd. Bedankt voor uw medewerking.

De resultaten van de onderzoeken waarbij het Delft Internet Panel is geraadpleegd zijn via onderstaande link op te vragen of via http://www.delft.nl onder Gemeente en Democratie, Democratie en inspraak:

Resultaten DIP

We communiceren de uitkomsten van deze verkenning vanaf 28 november 2016 via delft.nl/omgevingswet.
Wilt u de komende tijd met ons meedenken over de invoering van de omgevingswet of reageren? Stuur dan een e-mail naar omgevingswet@delft.nl.

Twitter mee met: #onsdelftmijnomgeving en #omgevingswetdelft en #doenwesamen #delft

Deze bijdrage is ook geplaatst op:
delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

Foto’s van de dag

delft_choorstraat_051a_tapijtshop_koegler_interieur_20160623143759.jpg
De familie Koegler, eigenaar van de Tapijtshop aan de Choorstraat heeft de gevel van haar voorganger Piet de Gruyter & Zn in ere hersteld door de lichtbakken te verwijderen. De gevel is het aanzien waard. Mijn idee: houden zo! Koegler wist niet of de tegelplateau’s in de winkel nog aanwezig zijn.

delft_markt_000_parkeren_touringcar_pasteur_reizen_20160623152305.jpg
Touringcar met rolstoelen parkeert op de Markt
Donderdag zag ik een touringcar geparkeerd staan op de Markt. Ondanks dat het marktdag was, was de plek net ruim genoeg. De chauffeur kon niet anders. Hij had rolstoelers aan ‘boord’. De stoep op de Oude Langendijk is te smal voor de rolstoellift. Hoe naar de binnenstad te komen met rolstoelen is ook nog geen oplossing voor. Ik hoorde dat de parkeerplaatsen voor touringcars aan de Maria Duystlaan en Zuidplantsoen vol waren.

delft_oude_langendijk_000_delft_city_shuttle_stichting_doel_20160623154303.jpg
Inmiddels rijden er in Delft 6 City Shuttles rond op initiatief van de
Stichting Doel
. De passagiers moeten klimmen om op de achterbanken te kunnen plaatsnemen. Een trapje zou wellicht de oplossing kunnen zijn?

deze bijdragen ook geplaatst op:
PolitiekDelft.nl


Volg de voetgangerspoppetjes

delft_krakeelpolderweg_kruising_westlandseweg_voetgangersroute_bij_oversteken_20160614150230.jpg
Voetgangers moesten bij de Krakeelpolderweg kruising Westlandseweg maar raden hoe en waar over te steken.
Inmiddels heeft de gemeente Delft een ‘knappe’ oplossing bedacht. Zoek als voetganger naar de op straat wit-geschilderde voetgangerspoppetjes en volg deze.

zie ook mijn bijdragen op:
PolitiekDelft.nl


Even naar de ALDIDe tramrails worden vernieuwd op het kruispunt Westlandseweg/Papsouwselaan. Voor een bezoek aan de ALDI moet ik een behoorlijk stuk omlopen sinds de oversteek bij de Van Bleyswijckstraat naar de Fabrieksstraat weer is weggehaald. Na de zomer moet het kruispunt klaar zijn.

delft_papsouwselaan_plattegrond_aldi.jpg

zie ook:
PolitiekDelft.nl


Uitreiking Le Comteprijs 2015

delft_buitenhofdreef_002_rabobank_uitreiking_le_comteprijs_2015_20160512203144.jpg

Winnaars zijn geworden Koos en Els van de Horst met hun renovatieproject aan de Antonie Heinsiusstraat. Geheel naar mijn verwachting en ik stel het op prijs dat de commissie en een meerderheid van de lezers van de Krant op Zondag mijn mening delen.
Ik ben benieuwd of Koos de oorspronkelijke tuintjes voor de voorgevel ook nog in ere herstelt.

Voor meer over het project en foto’s zie:
Renovatie voormalige arbeiderswoningen aan de Anthonie Heinsiusstraat

Nominaties:
Nominaties 2015


delft_buitenhofdreef_002_rabobank_uitreiking_le_comteprijs_koos_vd_horst_bedankt_2015_20160512203757.jpg
Koos bedankt het Delfia Batavorum bestuur en de kleine honderd aanwezigen voor de aandacht.