Herfstbladeren

delft_westplantsoen_bladeren_20161031171406.jpg
Delft. Veel herfstbladeren hier op het Westplantsoen. De stoepranden zijn onzichtbaar en ik heb daar last van sinds ik minder goed ter been ben. Ik ben benieuwd wanneer de gemeente komt vegen om de stoep bladervrij te maken. Vorig jaar was dit vergeten gebied en lagen de bladeren er de hele winter door. Van wie zijn de bladeren afkomstig, speelt dat soms een rol? Heeft de gemeente Delft een veegschema waar ik kan zien waar en wanneer er bladeren geruimd worden?

Deze bijdrage is ook geplaatst op:
delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

Gratis met de tuktuk

delft_delftcityshuttle_jelle_20161028142444.jpg

Van chauffeur Jelle hoorde ik dat je in het bezit van een autorijbewijs moet zijn om de tuktuk te mogen besturen.
Jelle rijdt vanaf de Markt met de elektrische tuktuk van Delft City Shuttle naar de Hoven.
Omgekeerd is deze route vooral druk op donderdag omdat veel mensen de weekmarkt bezoeken.
Maak gebruik van de bon die in de Delftse Post van 26 oktober staat afgedrukt.
Ja kan dan de rest van het jaar 2016 gratis reizen.

Deze bijdrage is ook geplaatst op:
delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

De Westlandseweg oversteken met een rollator is degoutant II

delft_westlandseweg_papsouwselaan_krakeelpolderweg_kruising_drempels_1_20161014111620.jpg
Kruising Westlandseweg-Papsouwselaan-Krakeelpolderweg.
Hoogteverschillen duidelijk zichtbaar.

From: harrie fruyt van hertog
Sent: Wednesday, October 26, 2016 9:49 AM
To: Delftbouwt ; harrie fruyt van hertog
Subject: Re: Spoorzone Delft Contactformulier/ IOR Westlandseweg
hi irene oudenniel
bedankt voor de aandacht en dat daar waar nodig herstel plaatsvindt
ik wacht de reparatie af en zal mijn bevindingen tzt kenbaar maken
ook bij de in en uitrit brandweer liggen de nieuwe stoeptegels 2 cm te hoog
in de oude situatie vond ik op deze route nergens obstakels
nu is alleen het fietspad vlak, scootmobiels zie je daar nu rijden
gr
harrie fruyt van hertog

From: Delftbouwt
Sent: Tuesday, October 25, 2016 2:57 PM
To: weblog@harriefruytvanhertog.nl
Cc: Delftbouwt
Subject: RE: Spoorzone Delft Contactformulier/ IOR Westlandseweg
Geachte heer Fruyt van Hertog,
Recent ontvingen wij van u onderstaand bericht. In onze beantwoording zullen wij ook uw artikel op de website www.politiekdelft.nl meenemen, waarin u ook op deze kwestie ingaat. In het artikel in de Delftse Post van 19 oktober j.l. staat een passage over de afwezigheid van trottoirbanden in de voetgangersoversteken op de kruising Papsouwselaan-Westlandseweg. Wij betreuren het feit dat deze passage wellicht de verkeerde indruk heeft gewekt en niet aansluit bij hetgeen u in de praktijk heeft geconstateerd. Deze passage had moeten gaan over het feit dat wij een gelijkvloerse voetgangersoversteekplaats hebben toegevoegd aan de zijde Krakeelpolderweg en dat de oversteek aan de zijde Westlandseweg West omlaag is gebracht in vergelijking met de oude situatie. Het artikel suggereert onterecht dat er nergens meer trottoirbanden aanwezig zouden zijn.
Ter plaatse van de voetgangersoversteken zijn de trottoirbanden nog wel aanwezig, maar omlaag gebracht. Hierdoor ontstaat een nagenoeg vlakke oversteek. Omwille van een robuuste afwatering loopt op sommige plaatsen de goottegel nog door langs de trottoirbanden, waardoor er een klein hoogteverschil aanwezig is. Tijdens onze opname op 5 september dit jaar hebben wij op één overgang van asfalt naar voetpad (oversteek Aldi naar Brandweer, aan de Brandweer-zijde) geconstateerd dat de hoogtemaatvoering afwijkt en het hoogteverschil tussen band en goot te groot is. Op dit punt loopt dan ook nog een herstelactie van onze aannemer. Voor dit restpunt hebben wij geoordeeld dat het de ingebruikname niet in de weg hoefde te staan. Op de andere oversteken is de hoogtemaatvoering conform het ontwerp en daarmee acceptabel bevonden.
We zien daarom niet direct aanleiding om nogmaals een schouw uit te voeren ter plaatse. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd bellen op 015 260 2611 of e-mailen naar delftbouwt@delft.nl
Met vriendelijke groet,
Irene van Oudenniel
Team Communicatie & Omgeving
Aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag
Spoorzone Delft
Postbus 3137, 2601 DC Delft
Bezoekadres: Crommelinplein 1
Telefoon: 06-527 394 09
ivoudenniel@delft.nl
www.spoorzonedelft.nl

Van: Delftbouwt
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 12:22
Aan: weblog@harriefruytvanhertog.nl
CC: Delftbouwt
Onderwerp: RE: Spoorzone Delft Contactformulier
Geachte heer Fruyt van Hertog,
Ik heb uw vraag doorgestuurd naar Marc Schouwenaars, hij neemt contact met u op.
Met vriendelijke groet,
Joanneke
Team Voorlichting
Delft Bouwt
Bezoekadres: Crommelinplein 1 te Delft
‘ 015 – 260 26 11
* www.spoorzonedelft.nl delftbouwt@delft.nl
Telefonisch en per email bereikbaar tijdens kantooruren
Openingstijden informatiecentrum Delft Bouwt:
woensdag tot en met vrijdag: 12.00 – 17.00 uur

Van: geenantwoord@spoorzonedelft.nl [mailto:geenantwoord@spoorzonedelft.nl]
Verzonden: zaterdag 22 oktober 2016 3:42
Aan: weblog@harriefruytvanhertog.nl; Spoorzone
Onderwerp: Spoorzone Delft Contactformulier
Spoorzone Delft
Ingevulde gegevens:
Naam
harrie fruyt van hertog
Emailadres
weblog@harriefruytvanhertog.nl
Telefoonnummer
0612345678
Type vraag
Vraag
Wijze van contact
Email
Onderwerp
afspraak maken
Opmerkingen
Ik wil graag een afspraak maken met projectleider Marc Schouwenaars om samen de VOP Westlandseweg bij de kruising te bezoeken voor een test met mijn rollator. zie http://www.harriefruytvanhertog.nl gr
Nieuwsbrief ontvangen?
Dit is een automatisch gegenereerd bericht. U kunt hier niet op reageren.
Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De Gemeente Delft staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Deze bijdrage is ook geplaatst op:
delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

Supermarkt PLUS Bomenwijk elektronisch prijskaartje

delft_elzenlaan_001_plus_bomenwijk_elektronische_digitale_prijsaanduiding_agf_20161025152210.jpg
Delft. Supermarkt PLUS Bomenwijk aan de Elzenlaan.

Na het ophalen van mijn medicijnen eens in de twee maanden bij mijn apotheek in de Bomenwijk doe ik boodschappen bij de PLUS aldaar. Ik zag dat op de AGF afdeling, aardappelen, groenten en fruit de prijs van de artikelen elektronisch wordt aangeduid. Plus Bomenwijk is de eerste supermarkt in Delft die de prijzen vanuit het hoofdkantoor op digitale schermen registreerd hoorde ik van de winkelchef.

Ik vroeg naar het parkeerprobleem. Dat speelt nog steeds werd mij verteld. Binnenkort is er een bespreking met wethouder Lennart Harpe VVD, die het ook graag wil oplossen. Juist deze ochtend waren folders onder de ruitenwissers gedaan van bekende langparkeerders.

delft_elzenlaan_verzoek_aan_langparkeerders_20161025155622.jpg

Deze bijdrage is ook geplaatst op:
delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

Knallend er uit gestapt

Vandaag lees ik een bijzondere advertentie, waar Gonnie van der Eerden en Frans Jozef van der Heijden berichten dat ze samen uit het leven stappen. Deze twee Rotterdamse oud-politici zetten de toon in de discussie die gaande is over het ‘voltooid leven’. We zijn terminaal ziek zeggen Gonnie en Jozef. Hoe terminaal weten we niet. Kennelijk bood de euthanasiewet voor hen geen mogelijkheden.

Ongetwijfeld zal het zelf beëindigen van het leven meer mensen aan het denken zetten.
De geboortegolf komt er aan en hoe gaat de zorg daar straks mee om. Ik ben nu 70 en de zorg die ik tot nu toe heb ontvangen in het Reinier de Graaf Gasthuis was prima.

Als niet gelovig is de keus aan je zelf. Jammer is dat de gelovigen als minderheid nog steeds ook de dienst voor mij willen uitmaken.
We wachten de ontwikkelingen maar af.
gr
harrie

Overlijdensadvertentie 25 oktober 2016.
overlijdensadvertentie_gonnie_en_frans_jozef_van_der_heijden_20161025.jpg

Deze bijdrage is ook geplaatst op:
delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

De Westlandseweg oversteken met een rollator is degoutant

delft_westlandseweg_papsouwselaan_krakeelpolderweg_kruising_drempels_20161014111638.jpg
Voetgangersoversteekplaats kruising Westlandseweg-Papsouwselaan-Krakeelpolderweg. Zie foto beneden voor de hoogte verschillen tussen stoep, stoepband en rijweg.

Het kruispunt Westlandseweg-Papsouwselaan-Krakeelpolderweg is opnieuw ingericht.
In de Delftse Post van 19 oktober bakt Marc Schouwenaars, projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS) het al te bruin voor wat betreft drempels en stoepranden.
Lees zijn mening:

“Een van onze streefdoelen was verbeteringen aanbrengen die de verkeersveiligheid ten goede komen”, vertelt Marc Schouwenaars. “Zo zullen mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen nergens hinder ondervinden van drempels of stoepranden in hun route over zebra’s en vluchtheuvels. En mensen met een visuele beperking vinden dankzij gidslijnen de bus- en tramhaltes gemakkelijker. Het vrijliggende fietspad rechts op de Krakeelpolderweg richting kruising is een groot winstpunt. De oude situatie met de donkerrode fietsbaan die doorkruist werd door rechts afslaand snelverkeer was niet echt ideaal.

Dit verhaal van de projectleider is strijdig met de werkelijkheid met name de drempels en de stoepranden. Ik ondervind met mijn rollator met een bak vol boodschappen wel degelijk hinder en oponthoud van de drempels en stoepranden. Vooral de oversteek tussen de brandweer en de Aldi. In de oude situatie was de bestrating 100% vlak.

Ik stel voor dat de projectleider Schouwenaars met mijn rollator proefondervindelijk gaat vaststellen of zijn uitspraak klopt.
Ik vraag je om een een afspraak met mij te maken om die test uit te voeren.
Terwijl jij oversteekt met het vol geladen karretje dan maak ik een filmpje.

Ook oversteken binnen de afgestelde tijdsnorm met groen licht lukt mij moeilijk.
Maar dat is simpel te verhelpen door de oversteektijd iets ruimer te stellen.
Een andere oplossing, tegen de regels in gebruik maken van het egale fietspad.
Mijn motto: de stad is voor de voetganger en de fietser. De auto is op bezoek.
Het vrijliggende fietspad rechts op de Krakeelpolderweg richting kruising is een winstpunt behalve dat het nu een tweerichtingenpad geworden is dat eigenlijk te smal is volgens de CROW normen.

Graag zie ik je mail voor een te maken afspraak tegemoet.
weblog@harriefruytvanhertog.nl

gr
harrie

delft_westlandseweg_papsouwselaan_krakeelpolderweg_kruising_drempels_1_20161014111620.jpg
Kruising Westlandseweg-Papsouwselaan-Krakeelpolderweg. Hoogteverschillen duidelijk zichtbaar.

Deze bijdrage is ook geplaatst op:
delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

Vragenlijst gemeente Delft over de Omgevingswet

Vandaag kreeg ik per email de onderstaande vragenlijst toegezonden.
Ik heb de lijst naar behoren ingevuld.
Gaat de gemeente nou echt luisteren naar de wensen van de bewoners?
Afwachten maar.

21-10-2016
Best Panellid,

Deze vragenlijst gaat over de Omgevingswet: hoe wilt u betrokken worden bij ontwikkelingen in uw buurt of stad?

Delftse Participatie Aanpak
De gemeente gaat verkennen hoe Delftenaren betrokken zouden willen worden bij ontwikkelingen in de stad. Voor die verkenning gaat de gemeente ook in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers; met u dus. Uw antwoord helpt ons dat duidelijk te krijgen. Mogelijk kunnen we niet direct aan alle wensen van u en andere Delftenaren voldoen. Uw antwoorden helpen ons wel om u de komende jaren goed te betrekken bij ontwikkelingen in de buurt en de stad. Onder meer met uw antwoorden maken we met de stad een Delftse Participatie Aanpak. Een uitvoerbare aanpak, die past bij onze stad en de gemeente.

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van de gemeente:
http://www.delft.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Bouwen/Omgevingswet

We zouden u willen verzoeken de gehele vragenlijst in te vullen.
Klik op de knop “verder” om te beginnen met de vragenlijst.

Actief meedenken
De Omgevingswet raakt ons allemaal. Zo krijgt de gemeente met de Omgevingswet meer bestuurlijke ruimte om eigen keuzes te maken. En tegelijkertijd maakt de wet het de gemeente mogelijk om meer los te laten en meer ruimte te geven aan ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en partners. Denk aan het inrichten van speeltuinen en parken. Of aan de bouw van nieuwe woonbuurten. Delftenaren krijgen meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in hun leefomgeving, zowel in hun buurt als in de stad.

Heeft u voor deze DIP-meting van de Omgevingswet gehoord?
X ja, en ik weet ook wat het inhoudt
ja, maar ik wist voor dit onderzoek niet precies wat het inhoudt
nee, hier heb ik nog niet eerder van gehoord

De gemeente Delft wil graag meer ruimte geven aan bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om zelf initiatieven te nemen voor verbeteringen in hun leefomgeving.
Wat vindt u van dit idee?
X zeer goed
goed
goed noch slecht
slecht
zeer slecht
weet niet/geen mening

Verder

Kunt u aangeven in welke mate u het eens dan wel oneens bent met onderstaande stellingen?
zeer eens eens eens noch oneens oneens zeer oneens weet niet/geen mening
De gemeente Delft houdt voldoende rekening met de wensen van Delftenaren
Ik wil betrokken worden bij ontwikkelingen in mijn wijk/buurt
Ik wil betrokken worden bij ontwikkelingen in de stad
Ik vind dat alle Delftenaren over belangrijke ontwikkelingen in de wijk/buurt moeten kunnen meepraten
Ik vind dat alle Delftenaren over belangrijke ontwikkelingen in de stad moeten kunnen meepraten
Ik vind dat de gemeente pas een beslissing mag nemen over belangrijke ontwikkelingen als Delftenaren hebben kunnen meedenken
De gemeente biedt op dit moment voldoende mogelijkheden om mee te praten over ontwikkelingen

Terug Verder

Er zijn in Delft verschillende bewoners- en belangengroepen (WMO-raad, Sportraad, buurtverenigingen, etc.).
Heeft u over het algemeen het idee dat zij u richting de gemeente goed vertegenwoordigen?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken
ja
X nee, maar zij zouden dat wel kunnen
nee, en daar heb ik ook geen behoefte aan
weet ik niet, ik ken geen bewoners- en belangengroepen
weet ik niet, ik heb hier geen ervaring mee

Terug Verder

Op welke manier zou u door de gemeente betrokken willen worden bij plannen voor de stad of uw buurt?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken
X ik wil over de plannen geïnformeerd worden
ik wil bij de plannen kunnen adviseren
X ik wil nieuwe plannen mee-bedenken
ik wil gevraagd worden om met eigen plannen te komen
X ik wil zelf (met anderen) plannen maken en aanbieden
ik wil aan de uitvoering van plannen meewerken
weet niet
anders, namelijk:
ingekomen ideeën publiceren

Zou u door de gemeente geholpen willen worden bij het meedenken over een bepaalde ontwikkeling in uw buurt of stad?
ja
X nee
weet niet

Terug Verder

Bij welke onderwerpen zou u graag meer ruimte krijgen om samen met andere Delftenaren mee te denken over verbeteringen?
Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van horeca/ ontspanning en vrijetijd, parkeervoorzieningen, woningbouw of inrichting of beheer van de openbare ruimte.
Noem er maximaal 3

Onderwerp 1:
X alles met ruimtelijke ordening
Onderwerp 2:
Onderwerp 3:

Zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de gemeente hier verantwoordelijk voor is en waarover bewoners volgens u zeker niet zouden moeten mee praten?
Noem er maximaal 3

Onderwerp 1:
X over alles moet inspraak mogelijk zijn
Onderwerp 2:
Onderwerp 3:

Terug Verder

Hoe wilt u door de gemeente geïnformeerd worden over de mogelijkheden om mee te denken over ontwikkelingen in uw omgeving?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken
via gemeentepagina’s in de huis-aan-huiskrant Delftse Post
X via de website van de gemeente delft.nl
X via sociale media van de gemeente (Facebook, Twitter, etc.)
via een persoonlijke uitnodiging voor een bijeenkomst
via de lokale radio en/of televisie
X via een app
X via een Whatsapp (-groep)
X via een digitale nieuwsbrief
weet niet
anders, namelijk:

Terug Verder

Op welke manier zou u zelf kenbaar willen maken dat u wilt samenwerken of zou u zelf een idee ter verbetering van de buurt of stad kenbaar willen maken?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken
in het stadskantoor
bij één ambtenaar van de gemeente als contactpersoon
via bewonersbijeenkomsten
via een bewoners- of belangenvereniging
X via een e-mail naar een gemeentelijke ideeënbus
via enquêtes
X via het indienen van een formele zienswijze of bezwaar bij de gemeente
X op de bestaande social media kanalen van de gemeente (Facebook, Twitter)
X op een speciaal social media kanaal voor initiatieven
X via een bericht op de website delft.nl
X op een speciale website voor ideeën en initiatieven
X via een Whatsapp bericht (Whatsapp-groep)
weet niet
anders, namelijk:

Terug Verder

Er zijn veel verschillende instrumenten om bewoners mee te laten praten over een onderwerp.
Welke manier spreekt u aan?
U kunt maximaal 5 antwoorden kiezen

X Digitaal debat: via de website van de gemeente kunt u reageren op vragen of stellingen over het onderwerp en ook op reacties van anderen
Digitaal panel (zoals DIP): een vaste groep inwoners die zich hiervoor heeft opgegeven, wordt voor elk onderwerp uitgenodigd een digitale enquête in te vullen
X Een interactieve website: via deze website kunt u online meepraten over initiatieven en ontwikkelingen en ook reageren op ideeën van andere bewoners
Een Whatsapp (-groep)
X De bestaande social media kanalen van de gemeente: Facebook, Twitter
Bewoners- of belangenverenigingen: zoals WMO-raad, Sportraad, buurtverenigingen, etc.
Expertmeeting: een kleine groep deskundigen verkent het probleem en bedenkt oplossingsrichtingen
X Op een speciaal social media kanaal over een ontwikkeling of initiatief waar u kunt reageren op vragen of stellingen over het onderwerp en ook op ideeën van anderen
Stadsgesprek: tijdens een bijeenkomst kunnen deelnemers informatie krijgen en hun mening geven over het onderwerp
Bewonersbijeenkomsten
Keukentafelgesprekken
weet niet
anders, namelijk:
X alle instrumenten die transparant zijn

Terug Verder

Bent u bereid tijd en geld te investeren in ideeën van u of andere Delftenaren voor verbetering van uw buurt of stad? Bijvoorbeeld door in uw vrije tijd te overleggen met buurtbewoners of met elkaar geld te investeren in bijvoorbeeld het zelf beheren van specifieke delen van de openbare ruimte?
X ja, ik wil mij in mijn vrije tijd inzetten
ja, ik wil geld investeren in een initiatief waar ik zelf achter sta
ja, ik wil tijd én geld investeren in een goed idee
nee, ik wil geen tijd en geld investeren in goede ideeën
weet niet

Kunt u uw antwoord toelichten?

X alleen in die zaken investeren die persoonlijk rendement opleveren en geen schade opleveren voor de gemeenschap

Terug

Stel: er speelt in uw buurt een ontwikkeling en de mensen die aan die ontwikkeling samenwerken worden het niet met elkaar eens over een goede oplossing.
Wanneer mag de gemeente dan de oplossing kiezen? Wanneer is volgens u de gemeente aan zet?
als iedereen in de buurt erover heeft kunnen meedenken
als alle direct belanghebbenden mee hebben kunnen denken
X als er een meerderheid is die voor of tegen een ontwikkeling is
als het algemeen belang in het geding is
weet niet
anders, namelijk:

Heeft u nog andere ideeën, wensen of opmerkingen over de wijze waarop u als Delftenaar betrokken wilt worden bij ontwikkelingen in uw buurt of stad?
nee
X ja, namelijk:
gemeente delft leert het nooit. voorbeelden te over de laatste jaren waar de gemeente niet luistert naar de meerderheid. raad stelt weinig voor met de ja-knikkers. dualisme faalt compleet in delft.

Terug

Heeft u nog opmerkingen over de onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de vragenlijst?
nee
ja, over de Omgevingswet:
X ja, een opmerking in het algemeen:
publicatie van antwoorden op de open vragen op de gemeentelijke website

Terug Verder

Wij zijn benaderd door Bereikbaar Haaglanden.
De volgende tekst is afkomstig van Bereikbaar Haaglanden:

“Bereikbaar Haaglanden is een netwerk voor werkgevers, ondernemersverenigingen en logistieke organisaties. Het doel is een bereikbare regio door het stimuleren van slim reizen en werken en het efficiënt gebruiken van wegen en het OV- en fietsnetwerk. Om het effect van alle activiteiten in kaart te brengen, houdt Bereikbaar Haaglanden in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag één keer per jaar een effectmeting onder werknemers & inwoners van de regio Haaglanden & Rijnland. Hierbij hebben we uw hulp nodig.

Wanneer u aan dit onderzoek wilt meedoen, krijgt u binnenkort een link toegestuurd met daarin een vragenlijst over het reisgedrag van inwoners en werknemers in de regio Haaglanden & Rijnland. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en is volledig vrijwillig en anoniem (een onafhankelijk onderzoeksbureau verwerkt de antwoorden).Uw deelname is heel belangrijk om de regio Haaglanden/Rijnland bereikbaar te houden in de komende jaren!

Door de vragenlijst in te vullen maakt u kans op een beloning. Onder de deelnemers van de vragenlijst worden 100 Virtual Reality-brillen verloot. Als u aangeeft dat we u de komende periode nogmaals mogen benaderen met vragen over uw woon-werkreizen, maakt u kans op een nog mooiere beloning: een fitbit of een mobiele powerbank.

Heeft u vragen over de meting of dit bericht? Neem dan contact op met Bereikbaar Haaglanden: mobiliteitsmakelaar@vno-ncwwest.nl
Bij voorbaat dank.”

Wilt u meewerken aan dit onderzoek?
Indien u mee wilt werken, zullen wij uw mailadres doorgeven aan Bereikbaar Haaglanden om u te benaderen voor het onderzoek.
X ja, ik wil meedoen met dit onderzoek, u mag hiervoor mijn mailadres doorgeven aan Bereikbaar Haaglanden
nee, ik wil hier niet aan meedoen

Terug Verstuur

De vragenlijst is verstuurd. Bedankt voor uw medewerking.

De resultaten van de onderzoeken waarbij het Delft Internet Panel is geraadpleegd zijn via onderstaande link op te vragen of via http://www.delft.nl onder Gemeente en Democratie, Democratie en inspraak:

Resultaten DIP

We communiceren de uitkomsten van deze verkenning vanaf 28 november 2016 via delft.nl/omgevingswet.
Wilt u de komende tijd met ons meedenken over de invoering van de omgevingswet of reageren? Stuur dan een e-mail naar omgevingswet@delft.nl.

Twitter mee met: #onsdelftmijnomgeving en #omgevingswetdelft en #doenwesamen #delft

Deze bijdrage is ook geplaatst op:
delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

Controle bezoek cardioloog

Vanochtend naar het Reinier de Graaf Gasthuis.
Eerst even een ECG laten maken en dan naar cardioloog.
Ik kreeg een goed bericht, na de cardioversie is mijn hart nu in orde.
Eerder moest ik stoppen met spironolacton en dat blijft zo.
Ik heb een nieuwe afspraak voor controle over een half jaar.
Wat is gebleven is mijn moeheid en de vele slaapuren.
In november aanstaande naar de hematoloog.
Wordt vervolgd.

Motie buslijn 62, redactioneel commentaar

delft_buitenwatersloot_de_blauwe_klipper_bart_smals_boot_20151020132113.jpg
Kapitein Bart Smals moet een VVD koers varen!

Met een stukje op de website van de VVD Delft verdedigt Linda Böcker de handelwijze van wethouder Lennart Harpe inzake de aangenomen motie buslijn 62.
De motie is politiek en daar regeert de meerderheid.
Onderliggende argumenten doen totaal niet ter zake.
Sterker zelfs de reizigersvereniging ROVER wilde van buslijn 62 af.
Reden: onvoldoende ouderen in de verzorgingstehuizen die gebruik maken van het OV.

De motie is willens en wetens genegeerd door de wethouder.
Het arrogante gedrag van Lennart Harpe is politiek niet langer acceptabel.
Ik stem VVD en wil dat graag zo houden.
Mijn mening: Lennart, houd de eer aan jezelf! Stap op.
Het steeds weer in de pas lopen met het college gaat de VVD stemmen kosten.

Kapitein Bart Smals moet ook duidelijk afstand nemen van het college en een VVD koers varen! Dat heb ik Bart al eens eerder vrijblijvend geadviseerd.
Het vertrek van wethouder Lennart Harpe zal juist stemmen opleveren voorspel ik.
Linda Böcker laat zien dat ze een politiek onbenul is en kan beter maar niet meer terugkomen in de raad bij GR2018.

Deze bijdrage is ook geplaatst op:
delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

WATERPIJP

delft_mercuriusweg_waterpijp_20160919181554.jpg

Vandaag voor het eerst een waterpijproker gezien.
De roker vertelde mij over shisha’s in Egypte.
Ik ben vorig jaar definitief gestopt met roken.
Vroeger rookte ik een traditionele pijp en later sigaren.
Het terras op met zo’n waterpijp lijkt mij tien keer leuker!
harrie fruyt van hertog

Elektrische cardioversie

Gisteren op de afdeling Hartbewaking van het Reinier de Graaf Gasthuis een cardioversie ondergaan, een ‘elektrische schok’. Een defibrillator geeft een elektrische impuls aan de hartspier. Cardioversie herstelt bij succes je gestoorde hartritme zodat het hart weer normaal gaat pompen. Je hart wordt gereset zeg maar, net als je computer wanneer je die opnieuw laat opstarten.

Mijn voornaamste klacht was, steeds weer moe na enige inspanning. Nadat mijn INR bloedwaarde gedurende drie weken zich tussen de 2.0 – 3.0 bevond werd ik ingepland. Halfacht ging ik met een lege maag, alleen een slokje water voor de medicijnen, de deur uit en twaalf uur kwam ik weer thuis.

Bij aankomst op de afdeling Hartbewaking de schoenen uit, overhemd open en naar bed. De verpleegkundige zorgde voor plakkertjes en twee grote op borst en rug die werden aangesloten op de apparatuur. De ECG wees uit dat cardioversie nodig was. Daarna het inbrengen van een infuus. Tijdens de behandeling wordt je bloeddruk, hartritme en zuurstofgehalte continu bewaakt.

Na aankomst van de anesthesist stopte hij een slangetje in mijn neus en injecteerde het verdovingsmiddel via het infuus. Daarbij aanwezig waren ook mijn cardioloog en de verpleegkundige. Ik was snel in slaap en van de stroomstoot heb ik helemaal niets gemerkt. De verpleegkundige maakte mij wakker en vertelde dat de behandeling was geslaagd. Meneer Fruyt wilt u iets ontbijten. Prima, doe maar bruine boterham met komijnenkaas en beker koffie. Nog even blijven voor nacontrole en kwart voor twaalf naar huis.

Nu afwachten of ik het effect van de elektrische cardioversie zal gaan merken. Minder moe en verbetering van mijn conditie bij het wandelen en fietsen. Half oktober een herhaal consult bij de cardioloog.

Tot slot. Ik heb de afgelopen jaren veel belangstelling en bewondering gekregen voor de technische ziekenhuisapparatuur. Al in 1902 ontwikkelde de Nederlandse clinicus van Einthoven het elektrocardiogram om hartafwijkingen te diagnosticeren, maar behandeling daarvan was nog ver weg.

delft_ecg_20160519.jpg

Op de koffie bij de burgemeester

markt_stadhuis_harrie_fruyt_van_hertog_marja_van_bijsterveld_20160903112445.jpg
Zaterdagochtend 3 september van 09:30 – 12:00 uur.
Even op de koffie geweest bij Burgemeester Marja van Bijsterveldt om haar sterkte te wensen bij haar zwaarste taak, het ‘verbinden’ van de college-gezinde en de niet-college-gezinde raadsleden. Ook de oppositie voerende raadsleden van de stadspartijen gunnen elkaar al jaren het licht in de ogen niet.
Het aantal bezoekers weet ik niet, wel dat er zaterdagochtend zo’n 150 koppen koffie zijn geschonken.
broeder_hans_kairupan_20160903105812.jpg
Hans Kairupan, in Delft beter bekend als Broeder Hans. mocht op de gitaar één minuut lang zijn zelf geschreven vredeslied ten gehore brengen.
harrie fruyt van hertog

Zie voor meer:
delft_koppd.gif
deze bijdrage ook geplaatst op:
PolitiekDelft.nl

Burgemeester Bas Verkerk gedag zeggen

delft_markt_bas_verkerk_harrie_fruyt_van_hertog_afscheidsreceptie_20160708180545.jpg

Veel bezoekers kwamen afgelopen vrijdagmiddag van 17:00 tot 19:00 burgemeester Bas Verkerk gedag zeggen. Zelf behoorde ik ook tot die bezoekers. Ik maakte voor het eerst kennis met Bas toen hij Delft alvast verkende met zijn vrouw en kinderen voordat hij officieel in dienst trad als burgemeester van Delft.
Delft is politiek een moeilijk bestuurbare stad en ik vind dat Bas er 12 jaar lang in geslaagd is op positieve wijze richting te geven.
Bas bedankt voor je inzet en gewoon doorgaan.
Ik kom je nog wel tegen in Delft.
harrie fruyt van hertog


delft_koppd.gif
deze bijdrage ook geplaatst op:
PolitiekDelft.nl

Foto’s van de dag

delft_choorstraat_051a_tapijtshop_koegler_interieur_20160623143759.jpg
De familie Koegler, eigenaar van de Tapijtshop aan de Choorstraat heeft de gevel van haar voorganger Piet de Gruyter & Zn in ere hersteld door de lichtbakken te verwijderen. De gevel is het aanzien waard. Mijn idee: houden zo! Koegler wist niet of de tegelplateau’s in de winkel nog aanwezig zijn.

delft_markt_000_parkeren_touringcar_pasteur_reizen_20160623152305.jpg
Touringcar met rolstoelen parkeert op de Markt
Donderdag zag ik een touringcar geparkeerd staan op de Markt. Ondanks dat het marktdag was, was de plek net ruim genoeg. De chauffeur kon niet anders. Hij had rolstoelers aan ‘boord’. De stoep op de Oude Langendijk is te smal voor de rolstoellift. Hoe naar de binnenstad te komen met rolstoelen is ook nog geen oplossing voor. Ik hoorde dat de parkeerplaatsen voor touringcars aan de Maria Duystlaan en Zuidplantsoen vol waren.

delft_oude_langendijk_000_delft_city_shuttle_stichting_doel_20160623154303.jpg
Inmiddels rijden er in Delft 6 City Shuttles rond op initiatief van de
Stichting Doel
. De passagiers moeten klimmen om op de achterbanken te kunnen plaatsnemen. Een trapje zou wellicht de oplossing kunnen zijn?

deze bijdragen ook geplaatst op:
PolitiekDelft.nl


Scanner

tekst volgt nog

hematoloog
24?-8-2016
IGG M-protein 23 gr -> 27 gr

spironolacton
stoppen verhoogde calcium

delft_sa_myo_gated_stress_sa_myocard_rust.jpg

delft_rdgg_nucleaire_geneeskunde_iso-gecertificeerd_web_20160707.jpg
Nucleaire geneeskunde eerste centrum met ISO 9001:2015
Van de ongeveer 50 nucleaire centra in Nederland voldoet Nucleaire geneeskunde van Reinier de Graaf als eerste aan de ISO 9001: 2015 norm.

https://www.reinierdegraaf.nl/algemeen/nieuws/nucleaire-geneeskunde-eerste-centrum-met-iso-90012015/